photosketchbook of a Pole in Ireland
doyle, Port of Cork

23-04-2009

doyle, Port of Cork

name: mm, 25-04-2009 11:38

zdaje się, że kopara opadła

name: Operator kopary, 29-04-2009 17:17

Mię osobiście - również.

name

www (optional)

please type, 4 + 5 =

comment